Skład Rady Rodziców w roku szkolnym 2018/2019

p. Monika Ludian - przewodnicząca

p. Dorota Jarzyna - zastępca

p. Monika Sieńko - skarbnik

 

 Numer rachunku bankowego rady rodziców: 33 8735 0007 4001 0586 2000 0010