Nasza szkoła po raz kolejny przystąpiła do akcji  „Sprzątanie Świata”. Ma ona na celu budowanie świadomości ekologicznej oraz promowanie działań na rzecz ochrony środowiska. Wyposażeni w worki i rękawiczki uczniowie wraz z nauczycielami podjęli walkę o czystość okolic naszej szkoły. Wszyscy pracowali solidnie mając świadomość, że poprzez dbanie o stan środowiska dbają o swoją przyszłość. Uczniowie nauczyli się także jak segregować śmieci i jak jest to ważne w kontekście troski o naszą planetę. Przekonali się również, że aby ją oczyścić wystarczy zadbać o ekologię w swoim otoczeniu.