Terminy składania dokumentów: 01.02.2021r. – 19.03.2021 r.
Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Ziemi Lubelskiej w Radawcu Dużym informuje, że zapisy
do oddziału przedszkolnego i do klasy pierwszej rozpoczną się 1 lutego 2021 r. Zapisu będzie można dokonać w sekretariacie szkoły w godzinach od 8:00 do 15:30 po wcześniejszym wypełnieniu karty zgłoszenia wraz z dołączeniem kopii dokumentu potwierdzającego nadanie numeru pesel, aktu urodzenia kandydata oraz wypełnieniu załączników dotyczących ochrony danych osobowych.
Wypełnione dokumenty można też przesłać w formie skanów lub zdjęcia na maila szkoły: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..
Dzieci z oddziałów przedszkolnych mają zapewnione dwa posiłki: śniadanie i obiad oraz popołudniowe zajęcia opiekuńcze dla maluszków rodziców pracujących. Zajęcia prowadzi wykwalifikowana kadra pedagogiczna, która posiada wykształcenie wyższe pedagogiczne z przygotowaniem do pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym.
Dzieci objęte są także fachową opieką specjalistów: logopedy i psychologa.

W związku z koniecznością kontroli spełniania obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego bądź obowiązku szkolnego przez dzieci zamieszkałe poza granicami obwodu szkoły rodzice (opiekunowie prawni) zobowiązani są zgłosić fakt zapisania dziecka do innej szkoły niż obwodowa w sekretariacie szkoły tel.: 81 50 30 022.

pdfOgłoszenie

pdfWniosek o przyjęcie dziecka do oddziału przedszkolnego

word 1 Wniosek o przyjęcie dziecka do oddziału przedszkolnego

pdfDeklaracja rodzica o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego

word 1 Deklaracja rodzica o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego

pdfWniosek o przyjęcie dziecka do klasy I - spoza obwodu oddziału przedszkolnego

word 1 Wniosek o przyjęcie dziecka do klasy I - spoza obwodu oddziału przedszkolnego

pdfZgłoszenie do szkoły obwodowej - kl. I

word 1 Zgłoszenie do szkoły obwodowej - kl. I

pdfKarta zgłoszenia dziecka do świetlicy

word 1 Karta zgłoszenia dziecka do świetlicy

pdfDeklaracja dotycząca czasu pobytu dla oddziału przedszkolnego

word 1 Deklaracja dotycząca czasu pobytu dla oddziału przedszkolnego

pdfDeklaracja dotycząca spożywania posiłków

word 1 Deklaracja dotycząca spożywania posiłków

pdfKlauzula zgody ZR - rodzic

pdfKlauzula zgody Z

pdfKarta informacyjna ZR - podstawa przetwarzania - zgoda rodzic

pdfKarta informacyjna Z - podstawa przetwarzania - zgoda

pdfKarta informacyjna PR - podstawa przetwarzania - przepis prawa - rodzic

pdfKarta informacyjna P - podstawa przetwarzania - przepis prawa