Uczniowie klasy I odwiedzili Muzeum Narodowe w Lublinie (Zamek Lubelski). Temat lekcji muzealnej brzmiał: Skarby przeszłości. Podczas zajęć dzieci obejrzały wystawę archeologiczną, dowiedziały się, skąd czerpiemy wiedzę o najdawniejszych dziejach człowieka oraz jakie skarby przeszłości skrywa ziemia. Pani przewodniczka opowiedziała im o narzędziach i metodach pracy archeologa oraz zapoznała z najstarszymi zabytkami ze zbiorów Muzeum. Następnie uczniowie wzięli udział w warsztatach ceramicznych, podczas których poznali najprostszą technikę wykonywania glinianych wyrobów oraz metody ich zdobienia. Wykonali także własne prace według wskazówek i przy pomocy edukatorów. Rodzaj wytworów zależał od inwencji autorów – naczynia, doniczki lub figurki.