1 września mszą św. rozpoczęliśmy nowy rok szkolny 2022/2023. Następnie podczas spotkania w sali gimnastycznej Pani Dyrektor Hanna Szymańska przywitała uczniów, rodziców i grono pedagogiczne. Szczególną uwagę poświęciła nowym uczniom, którzy dołączyli do naszej szkolnej społeczności. Potem Pani Dyrektor pogratulowała nauczycielom wyniku egzaminu ósmoklasisty oraz przedstawiła wychowawców poszczególnych klas. Po części oficjalnej wychowawcy spotkali się z podopiecznymi w salach lekcyjnych.
Życzymy uczniom wielu sukcesów i wiary we własne możliwości,  a nauczycielom satysfakcji i wytrwałości w osiąganiu celów.