5 grudnia, odbyła się lekcja techniki, podczas której uczniowie klasy 5 mieli okazję wykazać się, zdolnościami manualnymi oraz umiejętnościami formowania drutu. Tematem zajęć było tworzenie trójwymiarowych choinek na szkolny kiermasz świąteczny, które połączyły w sobie tradycję świąteczną z nowatorskim podejściem do techniki. W trakcie zajęć wykorzystano drukarkę 3D zakupioną w ramach projektu Laboratoria Przyszłości.
#LaboratoriaPrzyszłości
#LaboratoriaPszyszlosci