Szkoła dla Rodziców jest organizowana przez:
 
Stowarzyszenie "RYSA"
ulica Leszczyńskiego23, 20-068 Lublin, telefon: 693471437;
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Centrum Interwencji Kryzysowej
ulica Probostwo 6A, 20-084 Lublin, telefon: 814665546, 4665547;
Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 7 w Lublinie
ulica Okopowa 5, 20-022 Lublin, telefon: 81 532 80 78
Centrum Wsparcia Społecznego
ulica Anny Walentynowicz 10, 20-328 Lublin, telefon: 789 709 757
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 
Zajęcia dla sprawców przemocy:
Stowarzyszenie "RYSA"
ulica Leszczyńskiego 23, 20-068 Lublin, telefon: 693471437;
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Centrum Interwencji Kryzysowej
ulica Probostwo 6A, 20-084 Lublin, telefon: 814665546, 4665547;
Z dniem 22 czerwca 2023 r. weszła w życie nowa ustawa o przeciwdziałaniu przemocy domowej zastępująca dotychczas obowiązującą ustawę o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. Zmiany w przepisach, wprowadzone zostały ustawą z dnia 9 marca 2023 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie i niektórych innych ustaw (Dz.17 sie 2023
Książki wspierające kształtowanie umiejętności wychowawczych:
1. Kiedy Twoja złość krzywdzi dziecko - Patrick Fanning
2. Jasper Juul:
- Nastolatki. Kiedy kończy się wychowanie.
- O granicach. Kompetentne relacje z dzieckiem.
- Twoje kompetentne dziecko.
- Nie z miłości. Mądrzy rodzice - silne dziecko.
3. Jak mówić żeby dzieci nas słuchały, jak słuchać żeby dzieci do nas mówiły - Faber A., Mazlish E.
4. Próbowałem już wszystkiego - Isabelle Filliozat
5. W sercu emocji dziecka - Isabelle Filliozat
6. Rodzicielstwo przez zabawę - Lawrence Cohen
7. Dialog zamiast kar - Zofia Żuczkowska
1. A królik słuchał - Cori Doerrfeld
8. Cud rodzicielstwa - Shai Orr
Poradnie, w których można uzyskać wsparcie psychologiczne, psychoterapeutyczne:
 
Specjalistyczna Poradnia dla Rodzin
ulica Popiełuszki 28E, 20-052 Lublin, telefon: 81 466 55 48
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Poradnia dla dzieci i młodzieży
ulica Radości 9/5a, 20-530 Lublin, telefon: 81-744-02-72
Centrum Wsparcia Społecznego
ulica Anny Walentynowicz 10, 20-328 Lublin, telefon 789 709 757
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Euro-Medica Poradnia dla dzieci i młodzieży
ulica Garbarska 20, 20-340 Lublin, telefon: 519 059 242
Poradnia Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży
ulica Magnoliowa 2, 20-143 Lublin, telefon: +48817471999, 795507337
CM Luxmed Lublin
telefon: 81 532 37 11
Wykaz podmiotów realizujących zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie w Lublinie i na terenie powiatu lubelskiego
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Lublinie
ulica Marii Koryznowej 2d, 20-137 Lublin, telefon: 81 4665300; https://mopr.lublin.eu/
Sekcja ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie MOPR
ulica Głęboka 11, 20-612 Lublin, telefon: 814665486; e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Centrum Interwencji Kryzysowej
ulica Probostwo 6A, 20-084 Lublin, telefon: 814665546, 4665547; https://www.cik.lublin.eu/
Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie
Katolickie Stowarzyszenie Pomocy Ofiarom Potrzebującym „AGAPE”
ulica Bernardyńska 5, 20-012 Lublin, telefon: 81 5343887;
Stowarzyszenie Wspierania Aktywności ” Bona Fides”-
ulica Niecała 4/5a,20-080 Lublin, telefon: 535000523;
Towarzystwo "Nowa Kuźnia"
ulica Samsonowicza 25, 20-485 Lublin, telefon: 814434313;
Stowarzyszenie "RYSA"
ulica Leszczyńskiego 23, 20-068 Lublin, telefon: 693471437;
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Stowarzyszenie"KONTAKT"
ulica Skierki 12, 20-601 Lublin, telefon: 815337999;
Ośrodek Leczenia Uzależnień SP ZOZ (Poradnia oferuje także pomoc dla uzależnionych dzieci i młodzieży)
ulica Karłowicza1, 20-027 Lublin, telefon: 81 5322979;
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lublinie
ulica Okopowa 5, 20-022 Lublin, telefon: 81 458 38 61
Dom dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży
ulica Bronowicka 3, 20-301 Lublin, telefon: 81 748 52 10

Subcategories