WSPARCIE PSYCHOLOGA W SZKOLE

   Psycholog szkolny - mgr Karolina Sobiesiak
   Godziny pracy:
   środa - 11:30 - 14:30
   czwartek - 12:30 - 16:30 - konsultacje dla rodziców w godzinach 14:30 - 16:30
   piątek - 9:00 - 13:00


Pomoc psychologiczna w szkole:
 dla uczniów - porady, rozmowy, rozwiązywanie sytuacji konfliktowych,
wsparcie w kryzysie,
 dla rodziców - konsultacje, rozmowy, porady w kwestiach wychowawczych,
 prowadzenie działań profilaktycznych (przeciwdziałanie agresji, przemocy,
uzależnieniom).


Czym dziecko żyje, tego się nauczy
1. Jeśli dziecko żyje w atmosferze krytyki, uczy się potępiać.
2. Jeśli dziecko doświadcza wrogości, uczy się walczyć.
3. Jeśli dziecko musi znosić kpiny, uczy się nieśmiałości.
4. Jeśli dziecko jest zawstydzane, uczy się poczucia winy.
5. Jeśli dziecko żyje w atmosferze tolerancji, uczy się być cierpliwym.
6. Jeśli dziecko żyje w atmosferze zachęty, uczy się ufności.
7. Jeśli dziecko jest akceptowane i chwalone, uczy się doceniać innych.
8. Jeśli dziecko żyje w atmosferze uczciwości, uczy się sprawiedliwości.
9. Jeśli dziecko żyje w atmosferze aprobaty, uczy się lubić siebie.
10. Jeśli dziecko żyje w poczuciu bezpieczeństwa, uczy się ufności.
11. Jeśli dziecko żyje w poczuciu akceptacji i przyjaźni, uczy się tego jak znaleźć
miłość w świecie.

Ważne telefony zaufania:
1. 116 111 - telefon zaufania dla dzieci i młodzieży
2. 800 121 212 - telefon Rzecznika Praw Dziecka
3. 812 00 02 - telefon dla ofiar Przemocy w Rodzinie “Niebieska Linia”
4. 800 080 222 - Fundacja ITAKA - całodobowa, bezpłatna infolinia dla dzieci i
młodzieży oraz ich opiekunów

Nasza szkoła współpracuje z:
Poradnią Psychologiczno - Pedagogiczną nr 7
ul. Karłowicza 4, 20-027 Lublin
tel./fax (081) 532-80-78

WARTO ZAJRZEĆ - ważne linki dla rodzica:

http://www.psychologia.edu.pl/czytelnia/129-by-rodzicem.html
http://www.sieciaki.pl
www.dzieckowsieci.pl
www.ore.edu.pl/Bezpieczny internet
www.saferinternet.pl
http://www.saferinternet.pl/owce-w-sieci
Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę