Biblioteka

Szkoły Podstawowej im. Ziemi Lubelskiej

w Radawcu Dużym

Biblioteka czynna jest codziennie

 

Biblioteka oferuje:

- lektury klas I-VI

- szeroki wybór literatury popularnonaukowej

- bajki i wiersze dla najmłodszych

- baśnie

- literaturę młodzieżową,   przygodową, obyczajową, historyczną i przyrodniczą

- rodzicom   ,,Biblioteczkę rodzica” zawierającą pozycje wspomagające wychowanie dzieci

- nauczycielom literaturę i czasopisma pedagogiczne

- regionalia

 

Biblioteka wyposażona jest w Multimedialne Centrum Informacji -pozyskane z Europejskiego Funduszu Społecznego  mające na celu:

1.     Przygotowanie ucznia jako użytkownika informacji

2.     Wspieranie dydaktyki szkolnej

3.     Przygotowanie uczniów do tworzenia informacji autorskiej

4.     Wspieranie pracy wychowawczej szkoły

5.     Współpracę ze środowiskiem

 

   Funkcjonowanie centrum pozwoliło uczniom w rozwijaniu ich zainteresowań, twórczości własnej, wdrażało do samokształcenia i budzenia kreatywności. Umożliwiało przygotowanie się do zajęć szkolnych. MCI  tworzyło bazę do opracowywania pomocy dydaktycznych zarówno przez nauczycieli jak i uczniów.

 

Przy bibliotece prężnie działa

Koło Przyjaciół Biblioteki

        

Głównymi celami  jego działalności  jest:   

 

1.     Rozwijanie zainteresowań ucznia i jego dociekliwości poznawczej Rozbudzanie zainteresowań czytelniczych

2.     Przygotowanie do samodzielnego wyszukiwania informacji

3.     Przygotowanie do aktywnego korzystania z różnych źródeł informacji

4.     Rozwijanie umiejętności samodzielnego wyboru, segregowania informacji oraz krytycznego ich odbioru

5.     Przygotowanie do pracy samokształceniowej

6.     Przygotowanie do wykorzystywania mediów jako narzędzi pracy intelektualnej

7.     Kształtowanie umiejętności prawidłowej i skutecznej komunikacji, współdziałania i twórczego rozwiązywania problemów

8.     Kształtowanie postawy szacunku dla polskiego dziedzictwa kulturowego

 

Dzięki funkcjonowaniu koła  uczniowie potrafią:

 

     - korzystać z narzędzi i informacji medialnych

     - dokonać selekcji informacji medialnych

     - potrafią komputerowo zredagować teksty literackie

     - znają święta i tradycje polskie

     - sumiennie wywiązują się z powierzonych im obowiązków

     - aktywnie uczestniczą w organizowaniu wszystkich przedsięwzięć prowadzonych przez bibliotekę

 

 

 

 

   Biblioteka to nie tylko miejsce w którym uczniowie wypożyczają książki. To tutaj dzięki Multimedialnemu Centrum Informacji mają możliwość miłego spędzenia czasu, wyszukiwania potrzebnych materiałów na zajęcia lekcyjne ale także opracowywania własnych tekstów literackich, które gromadzone są w ,,Księdze twórczości uczniów”.

   W tym miejscu powstała i nadal powiększa się ,,Księga cytatów”, w której uczniowie zamieszczają najciekawsze ich zdaniem fragmenty przeczytanych książek wraz z opisem katalogowym, który ułatwi poszukiwanie tej pozycji innym uczniom.

   Młodsi czytelnicy poprzez wypełnianie specjalnie przygotowanych kart katalogowych uczą się odszukiwania danych o książce i wpisywania ich w odpowiednie miejsce, wykonują własne ilustracje do danego tekstu. Dzięki temu są twórcami bogatego już ,,Katalogu ilustrowanego”, który jest dziecięcym odpowiednikiem katalogu alfabetycznego.

   Biblioteka nie jest oderwanym tworem lecz jednym z elementów całej działalności szkoły w związku z czym wszelkie działania są skorelowane z programami funkcjonującymi w szkole.

   Jednym z nich jest założenie ,,Ortograficznego zwierzyńca,, i ,,Ortograficznego ogródka”, mające na celu poprawę sprawności ortograficznych uczniów.

   Co roku biblioteka czynnie włącza się w przygotowania do uroczystości nadania szkole imienia Ziemi Lubelskiej.

                       

 

SERDECZNIE ZAPRASZAM 

nauczyciel bibliotekarz

mgr Jolanta Żydek