Płatność za dożywianie odbywa się w formie bezgotówkowej,
Na konto wydzielonego rachunku bankowego szkoły Bank Spółdzielczy w Poniatowej Oddział w Kozubszczyźnie
64 8735 0007 4000 2624 2000 0100
W tytule proszę wpisać: imię i nazwisko dziecka oraz klasę i miesiąc np.: Jan Kowalski, kl.5, marzec
Płatność za dożywianie dokonujemy z góry do 10 każdego miesiąca na podstawie informacji o należności uzyskanej w sekretariacie szkoły lub w kuchni.