W dniu 19.01.2024 roku uczniowie klasy 6 rozpoczęli cykl warsztatów prowadzonych przez wolontariuszy Fundacji Projektor.
Celem zajęć z PROJEKTOREM jest kształtowanie i wzmacnianie u uczniów postawy obywatelskiej. Warsztaty pozwalają doświadczyć poczucia sprawczości oraz wskazują pole do dokonywania zmian w lokalnej społeczności. Dodatkowo zajęcia stwarzają przestrzeń do rozwijania kompetencji komunikacji, krytycznego myślenia, kreatywności oraz współpracy.