Szkoła dla Rodziców jest organizowana przez:
 
Stowarzyszenie "RYSA"
ulica Leszczyńskiego23, 20-068 Lublin, telefon: 693471437;
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Centrum Interwencji Kryzysowej
ulica Probostwo 6A, 20-084 Lublin, telefon: 814665546, 4665547;
Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 7 w Lublinie
ulica Okopowa 5, 20-022 Lublin, telefon: 81 532 80 78
Centrum Wsparcia Społecznego
ulica Anny Walentynowicz 10, 20-328 Lublin, telefon: 789 709 757
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 
Zajęcia dla sprawców przemocy:
Stowarzyszenie "RYSA"
ulica Leszczyńskiego 23, 20-068 Lublin, telefon: 693471437;
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Centrum Interwencji Kryzysowej
ulica Probostwo 6A, 20-084 Lublin, telefon: 814665546, 4665547;