W dn. 3. lipca br. CKE udostępniła wyniki egzaminu ósmoklasisty. W naszej szkole przystąpiło do niego 10 uczniów. Poniższe dane nie obejmują zdających, którzy po lutym 2022 przyjechali z Ukrainy. Nasi ósmoklasiści uzyskali z języka polskiego i języka angielskiego wyniki wyższe niż ich rówieśnicy w powiecie, w województwie i kraju.

Uczniom klasy VIII gratulujemy wyników indywidualnych i życzymy dalszych sukcesów!

radawiec staniny