Administratorem danych osobowych przetwarzanych w Szkole Podstawowej im. Ziemi Lubelskiej w Radawcu Dużym jest Szkoła z siedzibą w Radawcu Dużym 145, 21–030 Motycz, tel. 81 50 30 022, adres e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

Inspektorem Ochrony Danych w Szkole Podstawowej im. Ziemi Lubelskiej jest Jarosław Czerw, adres e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., adres do korespondencji: Szkoła Podstawowa im. Ziemi Lubelskiej w Radawcu Dużym, Radawiec Duży 145, 21–030 Motycz.

pdfKARTA INFORMACYJNA P i PR e-learning (pdf)