pdf Karta zgłoszeniowa dziecka do świetlicy

pdf DEKLARACJA Rodziców/prawnych opiekunów dotycząca czasu pobytu dziecka w oddziale przedszkolnym

  Regulamin stołówki

word 1  Oświadczenie rodzica o odbiorze dziecka ze szkoły (docx)

pdf Oświadczenie rodzica o odbiorze dziecka ze szkoły (pdf)